Tuan Arya adalah seorang pawang gajah yang andal. Ia tinggal di Kampung gajah. Hampir semua gajah dapat ia tundukkan. Gajah gajah itu dipekerjakannya untuk membantumenyelesaikan pekerjaan berat.seperti menebang perpohonan di hutan.